• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6

AMS, de digitale RI&E

Het ArboManagementSysteem (AMS) is een digitaal RI&E instrument met vragenlijsten om de RI&E te maken en tegelijk de voortgang van de arbo-activiteiten te volgen.

Raatwerk ontwikkelde het AMS, een innovatieve applicatie waarbij visie en technologie samenkomen.
Het AMS is een uniek systeem dat organisaties de mogelijkheid geeft om zelf accenten te leggen. Onze digitale RI&E voorziet in:
Het AMS is een webbased applicatie, beschikbaar via een webbrowser of via Single Sign-On (afgekort: SSO) toegang. Dit houdt in dat je één keer inlogt op een netwerk waarna er automatisch toegang wordt verschaft wanneer je je in het netwerk bevindt.

Het AMS is in het Engels beschikbaar

Ook internationale bedrijven maken gebruik van het AMS, de digitale RI&E van Raatwerk. Het AMS is beschikbaar in de Engelse taal.
The AMS is available in English. Please contact us for more information.

Nú een demo aanvragen

Logo AMS