Raatwerk

Dynamisch en innovatief

Goede arbeidsomstandigheden, veilig en gezond kunnen werken, zijn pijlers van duurzaamheid. Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers levert een productieve en flexibele arbeidsorganisatie op waarin werknemers zich blijven ontwikkelen. 

Een dynamische RI&E heeft een belangrijke plek in dit geheel en draagt bij aan een gezond en veilig werkklimaat. Door het digitaal invullen van RI&E-vragenlijsten kunnen niet alleen eenmalige acties gegenereerd worden, maar ook terugkerende acties waardoor de RI&E en het plan van aanpak voortdurend actueel zijn. Met het AMS wordt de RI&E onderdeel van een duurzaam proces binnen de bedrijfsvoering. 

In dit dynamische proces staat Raatwerk met het ArboManagementSysteem (AMS) garant voor continuïteit en voortdurende vernieuwing waarbij vragen en wensen van de klant worden vertaald in innovatie. 

Gratis demo aanvragenLees hier meer over de dynamische RI&E of het RI&E Instrument.