• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6

Ongevallen registratie

In de ongevallen-en incidentenmodule van het AMS is het mogelijk om meldingen te doen, te registreren en opvolging te geven.

Deze module is geheel op maat te maken door de gebruiker. Op een eenvoudige manier kunnen stappen in het hele proces worden gedefinieerd, worden ingeregeld met dropdowns of tekstvelden en toegankelijk worden gemaakt voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn. Meldingen kunnen één of meerdere vervolgacties krijgen die in het Plan van Aanpak zichtbaar worden en herkenbaar zijn als opvolg-acties van incidenten.

Rapportages maken over een bepaalde periode inclusief grafieken en tabellen is een vanzelfsprekende optie in combinatie met de module Managementinformatie. Ook voor de preventiemedewerkers en arbomedewerkers is dit een uitkomst, in de samenwerking met HR, management, OR en arbodienst is nu direct relevante informatie voorhanden.

Daarnaast kan met de AMS-app (de rie app) invoer van meldingen plaatsvinden (inclusief foto’s) zodat je een complete tool hebt om ongevallen en incidenten binnen de organisatie te bundelen en te analyseren.

Het AMS wordt standaard geleverd met de basis ongevallen-en incidentenmodule. De dynamische versie van deze module is een extra optie. Hierdoor krijg je een totale dynamische RI&E.


Ik wil graag een AMS demo

AMS Logo