• Slide 0
 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6

RI&E instrument

Het ArboManagementSysteem (AMS) is een digitaal RI&E instrument met vragenlijsten om de RI&E te maken en tegelijkertijd de voortgang van de arbo-activiteiten te volgen.
Raatwerk ontwikkelde het RI&E instrument om preventieve arbozaken op maat, efficiënt en digitaal uit te voeren en te beheren.

Voor werkgevers is het niet alleen een wettelijke verplichting om een RI&E te hebben maar loont het om te investeren in veilig en gezond werken. In een productieve en flexibele arbeidsorganisatie waarbij er oog is voor het welzijn van medewerkers blijven werknemers zich ontwikkelen.

Een dynamisch RI&E instrument heeft een belangrijke rol in dit geheel en draagt daarnaast in bij aan een gezonde en veilige werkomgeving. Door het invullen van de RI&E vragenlijsten kunnen niet alleen eenmalige acties gegenereerd worden, maar ook terugkerende acties waardoor de RI&E en het Plan van Aanpak altijd actueel zijn. Met het AMS als RI&E instrument wordt de RI&E een belangrijk onderdeel van een duurzaam proces binnen de bedrijfsvoering.

Raatwerk staat met het ArboManagement Systeem (AMS) garant voor continuiteit en voortdurende vernieuwing. Door de input van gebruikers van het AMS wordt alle feedback ingezet voor verbreding en verdieping van het instrument

ArboManagementSysteem (AMS) als RI&E instrument

Het ArboManagementSysteem (AMS) is door Raatwerk ontwikkeld om bedrijven de mogelijkheid te geven om geheel zelf de RI&E uit te voeren en te beheren. Het AMS zorgt voor borging en vormt een platform voor alle arbo- en preventiezaken. Het AMS sluit aan op de branche-RI&E’s en op de Arbocatalogus van vele branches.

RI&E dossier

Het AMS beschikt over een RI&E dossier met: RI&E instrument

 • Een dynamisch plan van aanpak
 • (maatwerk) Vragenlijsten
 • Beheersmaatregelen
 • Een dossier 

Modules

Het AMS beschikt over de volgende modules:

 • Ongevallen- en incidenten
 • Managementinformatie 
 • Raatwerk AMS app (melden ongevallen/gevaarlijke situaties en communicatie voor BHV)
 • BHV
 • Toetsing
 • Medewerker onderzoek
 • Documentbeheer 

Meer weten over het AMS? 


Ik wil meer weten over het AMS

Maar uiteraard kunt u ook altijd ons contactformulier invullen, een e-mail sturen of telefonisch contact met ons opnemen.

Meer weten over RI&E instrument? Lees er meer over op onze website.