• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6

Waarom een digitale RI&E?

Goede arbeidsomstandigheden, veilig en gezond kunnen werken, zijn pijlers van duurzaamheid. Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers levert een productieve en flexibele arbeidsorganisatie op waarin werknemers zich blijven ontwikkelen. 

Een dynamische RI&E heeft een belangrijke plek in dit geheel en draagt bij aan een gezond en veilig werkklimaat. Door het digitaal invullen van RI&E-vragenlijsten kunnen niet alleen eenmalige acties gegenereerd worden, maar ook terugkerende acties waardoor de RI&E en het plan van aanpak voortdurend actueel zijn. Met het AMS wordt de RI&E onderdeel van een duurzaam proces binnen de bedrijfsvoering.

Het Arbo Management Systeem

Het ArboManagementSysteem (AMS), het RI&E instrument van Raatwerk is gebruiksvriendelijk, praktisch en eenvoudig in te richten voor iedere organisatie. Hiermee heb je de mogelijkheid om de RI&E volledig zelf te maken en te managen. Het AMS zorgt voor borging (systematiek en beheersmaatregelen) en vormt een platform voor alle arbo- en preventiezaken. Na een korte instructie met onze e-learning kun je zelf aan de slag en vragenlijsten beantwoorden. 

Onze digitale RI&E maakt niet alleen inzichtelijk wat niet goed geregeld is maar laat ook zien welke arbo zaken wel uitgevoerd zijn. Het AMS wordt in vrijwel alle sectoren en branches gebruikt en er zijn actuele vragenlijsten beschikbaar die aansluiten op de branche-RI&E's en Arbocatalogus van veel branches.

Veiligheid staat voorop

Structuur

Het AMS biedt duidelijke structuur en samenhang in de veelheid van arbo-zaken waar organisaties mee te maken hebben. Met aanvullende modules op het gebied van ongevallen en incidenten, managementinformatie, medewerkeronderzoek, BHV en toetsing heb je met het AMS een compleet pakket in handen om de RI&E te managen.

Lees hier meer over digitale RI&E.

Ik wil graag meer weten over het AMS

 AMS de digitale rie